Back

Dagelev på Da Vinci Academy for elever med skolevægring, massivt skolefravær eller mistrivsel.

At være dagelev på Da Vinci Academy er en mulighed, der kan hjælpe med at afhjælpe skolefravær og skolevægring. En efterskole er normalt en skole, hvor eleverne bor på campus, men der er også dagelever, der bor hjemme og deltager i skolens dagsforløb. Dette koncept er specielt tilrettelagt for elever i mistrivsel. Ønsket er, at man på sigt vil kunne sluses ind som kostelev, men det er ikke et krav.

For at kunne blive optaget som dagelev er det nødvendigt at involvere PPR i elevens hjemkommune.

Vi er parate til at tilbyde plads til disse elever med kort varsel. Ledige pladser også i skoleåret 2023-24, hvor der vil blive optaget elever igennem hele skoleåret.

Henvendelse vedrørende en dagelevplads kan ske fra: Forældre/værge, PPR Psykolog, Familierådgiver, eleven selv, nuværende skole eller anden relevant person med kendskab til eleven.

Kontakt Efterskolens forstander med henblik på et indledende møde herom.
Send en e-mail til  ar@edva.dk

 

  1. Deltagelse i undervisning:

Dagelever deltager i udgangspunktet i de samme undervisningstimer og aktiviteter som internateleverne. De følger normalt det samme skoleskema og har de samme fag. Elever, der har haft langt skolefravær inden optagelse hos os, vil få mulighed for et tilpasset og tilrettelagt undervisningsforløb og fremmøde.

  1. Fleksibilitet:

Dagelever har fleksibilitet til at rejse til og fra skolen hver dag. Dette kan være en fordel, hvis afstanden til skolen er overkommelig, og det er mere bekvemt for eleven og familien.

  1. Støtte til skolevægring:

Da Vinci Academy har tilknyttet personale til at håndtere skolevægring og skolefravær. Flere af vores ansatte har erfaring med at arbejde med elever, der har udfordringer med at deltage i skolen, og de kan tilbyde ekstra støtte og ressourcer til dagelever i denne situation.

  1. Aktiviteter og fællesskab:

Ud over den akademiske del af skolen tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter og fællesskabsoplevelser, som dagelever har mulighed for at deltage i. Dette kan bidrage til at skabe sociale relationer og fremme trivslen.

  1. Tættere samarbejde med forældre:

Når ens barn er dagelev, spiller forældrene en mere aktiv rolle i at støtte deres barns uddannelse. Dette involverer ofte i at bistå med håndtering af eventuelle udfordringer, der måtte opstå, samt opretholde en løbende dialog med skolen om barnets fremskridt.

  1. Overvågning og støtte:

På efterskolen er personalet opmærksom på elevernes trivsel og har ressourcer til at følge med i, hvordan dageleverne klarer sig både i forhold til mødepligt og deres generelle trivsel i skolen. De er klar til at intervenere og yde støtte, hvis der skulle opstå behov for det.

 

At vælge at gå i skole som dagelev på Da Vinci Academy kan være en fordelagtig beslutning for elever, der ønsker at overvinde skolevægring, reducere skolefravær og øge trivslen. Denne skoleform tilbyder en velstruktureret og støttende ramme for læring, samtidig med at det opretholder en tæt forbindelse til hjemmet.