Back

På Da Vinci Academy arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn, som bunder i tolerance, tillid, ansvarlighed og gensidig respekt. Vi ser hinanden som ligeværdige og tror på, at kulturen og engagementet i et forpligtende fællesskab vil danne grobund for kvalificeret læring og personlig udvikling, på en sådan måde at alle får mulighed for at udvikle og afprøve egne evner og drømme for livet.

Vi ser en styrke i vores forskelligheder, og har tillid til, at alle – såvel elever som personale – bidrager til fællesskabet med de ressourcer, vi hver især har til rådighed, som et led i at danne og uddanne eleverne til at tage ansvar for deres eget liv og de fællesskaber, de måtte blive en del af i fremtiden.