Back

Håndtering af skolevægring er en kompleks udfordring, der kræver forståelse, tålmodighed og samarbejde mellem skolen, forældre og barnet. Skolevægring kan skyldes forskellige årsager, herunder angst, mobning, sundhedsproblemer eller sociale problemer.
Her er nogle skridt, der kan hjælpe med at håndtere skolevægring:

 • Forstå årsagen:
  Det første skridt er at forstå årsagen til den unges skolevægring. Dette kan kræve samtaler og professionel rådgivning, hvis nødvendigt. Nogle gange er det en fysisk eller psykisk sundhedsmæssig bekymring, der påvirker den unges evne til at deltage i skolen. Mangel på ligesindede som den enkelte kan spejle sig i.
 • Kommunikation:
  Åben og ærlig kommunikation er afgørende. Tal med den unge om deres bekymringer og følelser om skolen. Skab et trygt rum, hvor de føler sig i stand til at dele, hvad der foregår.
 • Samarbejd med skolen:
  Det er vigtigt at arbejde sammen med skolen for at finde løsninger. Kommuniker med lærere og skolepersonale om den unges behov og udfordringer. Vi kan tilbyde støtte og ressourcer.
 • Vi laver en skoleplan:
  Udvikl en skoleplan, der tager hensyn til den unges behov. Dette kan omfatte tilpasninger i undervisningen, ekstra støtte eller skiftende skolemiljø, hvis det er nødvendigt.
 • Søg professionel hjælp:
  Hvis skolevægringen fortsætter eller forværres, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp fra en psykolog, terapeut eller rådgiver. De kan hjælpe med at identificere og behandle underliggende årsager til skolevægring.

Her på Da Vinci Academy har vi tilknyttet sådanne personer.

 • Støtte fra forældre:
  Forældre bør også give støtte derhjemme. Skab et positivt og støttende hjemmemiljø, der opmuntrer til læring og trivsel.
 • Gradvis tilbagevenden til skolen:
  Hvis barnet har været fraværende fra skolen i længere tid, kan det være nødvendigt at arbejde på en gradvis tilbagevenden for at undgå overvældelse. Dette kan omfatte kortere skoledage eller en delvis deltidsplan.
 • Belønning og anerkendelse:
  Ros og beløn barnet for deres indsats og succeser, uanset hvor små de måtte være. Dette kan hjælpe med at opbygge deres selvtillid og motivation til at deltage i skolen.
 • Tålmodighed:
  Det er vigtigt at have tålmodighed, da det kan tage tid for barnet at overvinde skolevægring. Vær vedholdende og støttende gennem hele processen.

Husk, at hver situation er unik, og det er vigtigt at tilpasse tilgangen til barnets specifikke behov og omstændigheder. Professionel rådgivning og støtte kan være afgørende for at hjælpe barnet med at overvinde skolevægring og trives i skolen igen.