Back
Et år på Da Vinci Academy giver dig VENNER for livet
og sætter DIN trivsel i højsædet.

INDHOLD

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash_1

HVERDAGEN

HVERDAGEN

Når så mange mennesker skal leve under samme tag kræver det, at der findes en vis orden og struktur på hverdagen. Derfor starter vi hver dag sammen med morgenmad, værelsesoprydning og morgensamling inden dagens undervisning begynder. På samme måde slutter vi dagen fælles ved aftensmaden, hvorefter man frit kan disponere over de sidste aftentimer.

FACILITETER

FACILITETER

Efterskolen Da Vinci Academy råder over mange gode faciliteter, som eleverne kan gøre brug af både som et led i undervisningen og i deres fritid.

Foruden hovedbygningen, som rummer både klasselokaler, spisesal, kontorer, værelsesfløje, tv-stue og auditorium, har vi en stor hal, som kan rumme alt fra fysisk udfoldelse til droneflyvning, samt gode udearealer med plads til både hygge på bålpladsen eller et øjebliks selv-terapi i Alpaka-folden.

Som elev bor man på en af vores to værelsesfløje, der ligger i hovedbygningen. Her indlogeres man på 2-mands værelser med fællesbad og -toilet.
Ved særlige behov har vi mulighed for – i en kortere periode – at tildele enkelte elever eneværelse. Dette er altså ikke op til den enkelte elev, men noget skolen kan vælge at tilbyde af særlige årsager.

FÆLLES AKTIVITETER

FÆLLES AKTIVITETER

Livet på en efterskole er meget andet end blot undervisning, Som elev på EDVA bliver du en del af en gruppe på ca. 55 unge – det giver dig rig mulighed for at skabe nye relationer indenfor en tryg og overskuelig gruppe. Derfor ligger vi også stor vægt på og sætter krav til deltagelse i de mange fælles aktiviteter, vi tilbyder, da det er her vi lærer nogle af de allervigtigste ting i løbet af året:

INTRODAGE

Når du starter på EDVA vil fællesskabet have det største fokus de første dage, hvor I som elevgruppe skal rystes sammen og lære hinanden at kende.

Her præsenteres i for jeres kontaktgruppe, lærerne og det øvrige personale, samt jeres stamklasser i uformelle og afslappede rammer.

I løbet af året vil vi løbende afholde forskellige fællesarrangementer, foredrag, ”ud af huset” -ture og lignende, som alt sammen er med til at skabe og udvikle jeres de venskaber og fællesskaber, som er så vigtig en del af det at være på efterskole.

HUSORDEN

HUSORDEN

På en efterskole, hvor så mange mennesker skal bo og fungere under samme tag, er der plads til gode snakke, spændende oplevelser, humor, sport, hygge og kreativitet – men også til kammerater, der gør tingene anderledes, og lærere, der stiller krav om aktiv medvirken både i undervisning, praktiske opgaver og det sociale liv på skolen.

For at dette fællesskab, og skoleåret som helhed, skal fungere godt, har alle et medansvar, og deraf kommer en række forventninger til alle såvel elever som ansatte på Da Vinci Academy.

Vi forventer at man:

Desuden findes en række grundregler, som skal overholdes. Ved overtrædelse af skolens reglement vil der blive taget individuel stilling til eventuelle sanktioner efter samråd med kontaktlærere og forstandere.

GRUNDREGLER

MÅLTIDER

MÅLTIDER

Uden mad og drikke duer helten ikke…

Derfor har vi selvfølgelig en god kok i køkkenet, som hver dag sørger for god og næringsrig kost til os alle ud fra de officielle kostråd.

Vi tager selvfølgelig højde for særlige forhold i forbindelse med forplejning, hvad enten det skyldes allergener, et valg om at leve vegetarisk eller din religiøse overbevisning.

FOKUS PÅ TRIVSEL

FOKUS PÅ TRIVSEL

Det er vigtigt for os at understrege, at Da Vinci Academy ikke er en elitær efterskole, men i stedet en skole, hvor vi vægter den personlige trivsel allerhøjest. Vi ved, at trivsel er et grundvilkår for at kunne udvikle sig selv og dermed også sine talenter – og måske endda opdage nye evner, man ikke før har kendt til…

KONTAKTGRUPPER
Fordi vi tror på, at DIN trivsel er det vigtigste, for at kunne skabe et godt læringsmiljø, lægger vi stor vægt på, at den enkelte elev har tæt kontakt til særligt én voksen.  

Som elev bliver man sammen med 6-7 andre elever tilknyttet én af skolens lærere – kontaktlæreren. Man mødes fast en gang om ugen med sin kontaktgruppe til socialt samvær og planlægning af evt. weekendarrangementer. Derudover mødes eleverne individuelt med kontaktlæreren ca. hver fjortendes dag til samvær, der sætter fokus på personlig trivsel og udvikling.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE
På en efterskole, hvor eleverne er væk fra deres hjem, er det væsentligt at I som forældre kan følge med i Jeres barns udvikling og trivsel, ligesom det er vigtigt at I oplever tryghed omkring Jeres barns ophold.

Vi ser forældrekontakten som en vigtig ressource, da den kan være altafgørende i forhold til at skabe indsigt omkring elevens baggrund, ressourcer og vanskeligheder.

Kontaktlæreren er den centrale person den kontakt med hjemmet, som foregår løbende. Vi tilbyder desuden to samtaler med Jer som forældre, hvor I inviteres op på skolen til en samtale omkring elevens faglige standpunkt, samt personlige og sociale udvikling.

FRITID

FRITID

For eleverne på skolen vil både fritiden og weekenderne give rig mulighed for både afslapning og massere af fællesoplevelser.

Vi gør meget ud af, at gøre weekenderne så attraktive som muligt, da de er essentielle i forhold til at skabe stærke relationer og fællesskabsfølelse blandt både elever og ansatte.