Back

Et efterskoleophold på EDVA strækker sig over 42 uger.

 

Ugeprisen på Da Vinci Academy er kr. 2.425,- for efterskoleelever.

Til alle efterskoleelever yder staten et tilskud. Dette beregnes på baggrund af husstandsindkomsten. Beregn prisen for dit efterskoleophold på EDVA her. https://www.efterskolerne.dk/pris/prisberegner

Skolepengene betales over 11 rater fra juli til maj. 

Indmeldelsesgebyr på kr. 2.000,-  betales ved indmeldelse og tilbagebetales ikke. 

Ved afbrydelse af efterskoleopholdet skal vedkommende, som har det økonomiske ansvar i forbindelse med kurset, betale kr. 4.850,-. Dette afbrydelsesgebyr gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.