Back

Mistrivsel kan komme til udtryk på forskellig måde hos den enkelte.
Ifølge Psykiatrifonden kan typiske adfærdsmæssige, psykiske og fysiske tegn på mistrivsel være:

Adfærdsmæssige tegn:

 • Aggressioner
 • Svært ved at kontrollere impulser
 • Svært ved at etablere sociale kontakter
 • Stort fravær i skolen
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Indgår i mobberelaterede situationer
 • Har mange konflikter med andre børn
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Trækker sig fra andre børn og sociale fællesskaber

Psykiske tegn:

 • Tristhed
 • Føler sig misforstået
 • Svært ved at bearbejde følelser og impulser på en god måde
 • Ensomhed
 • Skyldfølelse
 • Angst og bekymring

Fysiske tegn:

 • Stor uro
 • Hovedpine
 • Mavepine og kvalme
 • Søvnbesvær
 • Appetitændringer
 • Kraftig reaktion på småskader

Nogle elever kan have andre, mere skjulte, udtryk for deres mistrivsel, som det umiddelbart kan være sværere at afklare, fordi eleverne har udviklet strategier, hvor de tilpasser sig og ikke gør opmærksomme på sig selv.