Back

Generelt

På Da Vinci Academy tilbyder vi inspirerende boglig og praktisk undervisning af høj kvalitet med fokus på autentisk og levende formidling.

Foruden den obligatoriske undervisning tilbyder vi et bredt udvalg af valgfag, som eleverne frit kan vælge imellem og på denne måde være med til at sammensætte sit eget skema.

Vi stræber desuden altid efter og ligger et stort arbejde i at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at den enkelte elev udfordres og udvikles i forhold til egne evner.

Du kan se listen af valgfag her

Brobygning og praktik

I 9. klasse kommer du i praktik, og i 10. klasse kommer du i brobygning. Du skal så vidt muligt bo på skolen i denne uge.
Du
kan ikke lave private praktikaftaler uden om skolevejlederen.
Alle elever får
vejledningssamtaler i løbet af skoleåret.

Skolen samarbejder med en UU-vejleder,
som vil komme på skolen aftalte dage.

Prøver / Eksaminer

Efterskolen Da Vinci Academy tilbyder folkeskolens prøver i 9. & 10. klasse